Current Issue

Eşitlik, özgürlük gibi evrensel iddialarla kurulan modernliğin temel kavramları, gerçeklik ve temsil arasındaki boşluğun kapanmamasına bağlı olarak tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu tartışmalara katkı yapmayı sürdüren Arete Politik Felsefe Dergisi'nin yeni sayısına (Cilt:4, Sayı:1) buradan erişebilirsiniz. İyi okumalar dileriz.


Editor
Cilt / Volume 4 • Sayı / Issue 1 • Mayıs / May 2024
Co-Editor
Zeliha Dişci - Murat Soysal
E-Journal  2024
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Şilan Kesler (Türkçe Çeviri / Turkish Translation), Christophe BOUTON Çeviren: Şilan Kesler  
Anlatı, Olay, Özne: Jacques Rancière’in Tarih Teorisi

 4-1, Ss, 7-28

Récit, événement, sujet: La théorie de l’histoire de Jacques Rancière
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47614/arete.pfd.101
Summary | Abstract | Full Text |

Elif Özmen Kaya (Kitap Değerlendirmesi / Book Review)  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tarihsel Bağlamı İçerisinde Bir Schmitt İncelemesi: Carl Schmitt’in Hukuk Düşüncesinde Demokrasi ve Diktatörlük Tartışması

 4-1, Ss, 29-36

An Analysis of Schmitt in his Historical Context: The Debate of Democracy and Dictatorship in Carl Schmitt's Legal Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47614/arete.pfd.102
Summary | Abstract | Full Text |

Ruveyda Şendoğan (Kitap Değerlendirmesi / Book Review)  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “Çetelerin” Siyaseti Egemen Sınıfların Pratiği

 4-1, Ss, 37-46

The Politics of “Gangs” The Practice of the Ruling Classes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47614/arete.pfd.103
Summary | Abstract | Full Text |