Abstract


The State and Early Modernity

Egemenlik ve devlet oluşumuna ilişkin kapsamlı tarih çalışmalarında erken modern dönemin oynadığı merkezi rol, geçen yüzyılın...Keywords

The State, Early Modernity

References