Abstract


Récit, événement, sujet: La théorie de l’histoire de Jacques Rancière

Rancière özelinde karşımıza çıkan tarih sorununun, Althusser ve John Lewis arasındaki tartışmaya (1972) dayandığını göstermek istiyorum, nitekim bu tartışma, benim bu soruşturmamdaki başlangıç noktamı da teşkil edecektir (birinci bölümde). Ardından, Rancière’in bu çalışmaya La Leçon d’Althusser’de (1974) sunduğu ve Les Noms de l’histoire (1992) isimli çalışmasındaki bazı tezlerin daha iyi anlaşılmasını da sağlayan anlatı, olay ve özne biçimindeki üçlü tarih anlayışını geliştirmek yönünde yaptığı katkıyla devam edeceğim. Rancière’in bir kitaptan diğerine bu gidişat içerisinde amaçladığı şey, Althusser’in “Mayıs 68” yorumunda (ikinci bölümde tartıştığım) da gösterildiği üzere, olayların devre dışı bırakılması anlamına gelen, öznesiz bir süreç olarak tarih anlayışının saçma sonuçlarını gözler önüne sermektir. Rancière ayrıca Althusser’de, “tarih biliminin” sahibi olan ve tahakküm altındakileri özgürleştirmekle yükümlü “Parti” maskesinin altında gizlenmiş olan, tahakkümlerini kendileri için ifade edebilmekten ve anlamaktan aciz haldeki öznenin belirli türden bir geri dönüşüne işaret eder (üçüncü bölüm). Paradoksal bir biçimde, burjuva ideolojisini yeniden canlandıran bu piramidal tarih anlayışının karşısına “mantıksal isyanlar”, “söz olayları” ve “demokratik çağ” kavramlarını koyar ve tahakküm altında olanların tahakkümlerini ifade etmelerini sağlayan uygun kelimeleri seçebilecek yetkinlikte olmadıkları tezine karşı çıkar (dördüncü bölüm).Keywords

Narrative, Event, Subject, History, Subjectivation, Ideology, May 68

References