Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Authors   |  Writing Rules   |  Copyright Agreement Form   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Bin Dokuz Yüz – Okyanus Piyanisti Efsanesi: Bir Heterotopya Anlatısı
(Nineteen Hundred – The Legend of the Pianist on the Ocean: A Heterotopia Narrative )

Author : Ceyhun Gürkan  (Değerlendirme / Review)  
Type : Review Essay
Published in : 2023
Number : 3-2
Page : 87-98
    


Abstract in Turkish

Alessandro Baricco’nun sinemaya da uyarlanmış anlatısı Bin Dokuz Yüz tüm yaşamı gemide geçmiş ve yaşamını aynı gemide sonlandırmayı seçmiş üstün yetenekli bir piyano müzisyeninin sıradışı hayatını konu edinmektedir. Doğduğu sene olan 1900’ün isim olarak verildiği anlatıdaki kahramanın Atlantik yolcu gemisinde karaya hiç ayak basmadan geçen müzik dolu yaşamı karadaki yaşam ile tezatlık içindedir. Geminin ve okyanusun karadaki yaşamdan farklı bir varoluşu sunmasını konu edinen Baricco’nun anlatısı Michel Foucault’nun ‘mükemmel bir heterotopya’ olarak tanımladığı geminin sanatsal bir tasvirini sunmaktadır. Foucault açısından gemiyi eşsiz bir heterotopya yapan temel özellik varolan mekânsal dünyada iktidardan kaçan ya da onu askıya alan, böylelikle farklılıkla yetinmeyip başka bir dünyaya açılan ve toplumun yerleşik normlarından ve yapılarından kopan özgürlüğün ve yaratıcılığın bir mekânı, mekânsız bir mekân olması ile ilgilidir. Baricco’nun anlatısı geminin heterotopyalığını ve bu eşsiz heterotopyadaki etik özneleşmeyi öznesinden çevresel faktörlerine kadar sanatsal bir şekilde serimlemektedir. Baricco’nun anlatısı gemiyi eşsiz bir heterotopya düzeyine taşımadaki temel faktörü sunmaktadır: sanat ve sanatsal yaşam.Anahtar Kelimeler

Michel Foucault, Heterotopya, 1900 Efsanesi, Gemi, İktidarAbstract

The story Novecento by Alessandro Baricco, filmed as The Legend of 1900, revolves around the extraordinary life of an exceptionally talented piano player who has spent his whole life on a ship and has decided to end his life on the same ship. Named after the year of his birth, 1900, the protagonist lives a musical life on an Atlantic liner without ever setting foot on land. This existence on the ship is in stark contrast to life on land. Baricco’s narrative explores how the ship and the ocean offer a different mode of existence to life on land, presenting the ship as a unique artistic representation, a concept similar to Michel Foucault’s notion of a ‘perfect heterotopia’. For Foucault, the main feature that makes the ship a unique heterotopia is related to the fact that it is a space of freedom and creativity, a space without space, which escapes or suspends power in the existing spatial world, thus opening to another world and breaking away from the established norms and structures of society. Baricco’s narrative skillfully portrays the heterotopic nature of the ship and the ethical subjectivity within this exceptional space, taking into account both the individual and the surrounding factors in an artistic manner. The central factor that elevates the ship to a unique level of heterotopia, as presented by Baricco, is art and the artistic way of life.Keywords

Michel Foucault, Heterotopia, The Legend of 1900, Ship, Power

Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    The Philosopher's Index, EBSCO (Political Science Complete), EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)


    Call For Next Issue

    For the next issue of the journal (Volume:4, Issue:1), you can submit your manuscripts until March 1, 2024, via the manuscript submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri