Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Authors   |  Writing Rules   |  Copyright Agreement Form   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How Might the Gear of Hegel’ State of Wagon Turn with the Hand of Habermas in Modernity?
(How Might the Gear of Hegel’ State of Wagon Turn with the Hand of Habermas in Modernity? )

Author : Orkun Yılmaz  (Araştırma Makalesi / Research Article)  
Type : Research Article
Published in : 2021
Number : 1
Page : 55-71
    


Abstract in Turkish

Bu yazıda, Hegel’in devlet teorisinin çağdaş zaman problemleri olan etik ve materyal yozlaşmaya yanıt verip veremediği incelenmiştir. Bir devletteki etik ve materyal yozlaşmanın giderilmesi için memurluklardaki iş birliklerinin iletişimsel pratikler içermesi gerektiğini ortaya koymak, yazının temel amacıdır. Yazının ilk bölümünde, Hegel’in devlet teorisini etkilemiş olabilecek filozofların düşünceleri tarihsel bir perspektiften anlatılmaya çalışılmıştır. Akabinde ise, bulunduğu zamanın koşulları göz önüne alınarak, Hegel’in devlet teorisinin ve metaforik olarak onun devletini taşıyan vagondaki çarkların neler olduğu sorgulanmıştır. Yazının üçüncü bölümünde, Hegel’in baskın çarkı olan anayasasının, bugünün koşullarına cevap veremediği keşfedilmiş ve bu bağlamda diğer çarkı olan pratiksel anayasaya geçilerek, klasik politik ekonomi öğretileri ile Hegel’in iş birlikleri arasındaki ilişkinin ne olabileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünden önceki son bölümde ise, Hegel’in devlet teorisindeki ideal olan Sittlichkeit’a yakınlaşmak amacıyla, Habermasian iletişimsel pratikler kullanılarak, memurluklardaki iş birliklerinin günümüzün bahsedilen problemlerine cevap vermek anlamında nasıl verimli bir kaynak olabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler

G. W. F. Hegel, Jürgen Habermas, Devlet Vagonu, Memurluklar, İletişimsel Pratikler.Abstract

It is investigated in this paper whether Hegel's theory of the state is responsive to the ethical and physical degeneration problem of modernity. The main purpose of the paper is to indicate that the corporations in civil servant estate must include communicative practices to solve the degeneration of ethical and physical matters in the state. In the first part of the paper, the theorists who might influence Hegel’s state of mind are explained from the historical point of view. Secondly, by introducing Hegel’s time conditions, what Hegel’s state theory is questioned and what the gears of his state of wagon are attempted to be pointed out. Thirdly, the reason why Hegel’s dominant gear, namely, political constitution cannot reply to modernity and convey to the constitution in a practical sense how the relationship between a classical political economy with Hegel’s corporations could be deployed are propounded. As a last part before the conclusion, to converge towards Sittlichkeit, it is questioned that how the corporations of a civil servant might be a fruitful source of responding to today’s problems in state’ theory, thanks to Habermasian communicative practices.Keywords

G. W. F. Hegel, Jürgen Habermas, State of Wagon, Civil Servants, Communicative Practices.

Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    Asos Index ; Directory of Research Journals Indexıng (DRJI) ; EBSCO (Political Science Complete) ; EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS) ; EuroPub ; The Philosopher's Index ; ResearchBib (Academic Research Index).


    Call For Sixth Issue

    For the sixth issue of the journal, you can submit your manuscripts until September 1, 2023, via the manuscript submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri