Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Writers   |  Writing Rules   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Summary


Walter Benjamin ve Kent: Paris

Walter Benjamin’in Paris Pasajları araştırmaları kent gerçekliklerine dair etkili felsefi ve politik kavramlar ortaya koymaktadır. Onun “deneyim”, “fantazmagori”, “alegori”, “düş”, ve “uyanış”gibi kavramları, “flanör” [flâneur], “paçavracı”[chiffonnier] ve “kitle” gibi figürleri kentin diyalektik maddiliğini berraklaştırmaktadır. Walter Benjamin’de materyalizm sadece ekonomik ve sosyolojik belirleyenlerin incelenmesine değil aynı zamanda metropol yaşamının üreticileri olarak mitlerin, düşlerin ve fantazmagorilerin anlaşılmasına da yaslanır. Bu makale Paris kentine odaklanarak, Walter Benjamin’in 1935 Sunumu’ndan 1939 Sunumu’na politik düşüncesinin gelişimini ortaya koymaktadır. T. W. Adorno’nun Mektuplaşmalarda Benjamin’e yöneltmiş olduğu “dolayımsızlık” itirazının haklılığı sorgulanmıştır. Berlinli düşünür, Adorno’nun onda bulmayı umduğu spekülatif felsefeye uygun dolayımlar sunmamasına karşın başka politik dolayım unsurları geliştirmiştir. Bu nedenle bu makalede, Benjamin’in temel amacının politik ve toplumsal yabancılaşmayı bozacak araçları düzenin dışında değil bizzat varolan düzenin kendisinde aradığını iddia edeceğiz. Saf politik araçlar yoktur, bu yüzden politika yabancılaşmayı bozacak saf bir zamansallığın yaratılmasına dair bir praksis değildir aksine düzenin bu kesintisiz zamansallığını kendi maddiliğiyle kırmaktır.Keywords

Walter Benjamin, politik felsefe, fantazmagori, alegori, dolayım.


References

Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    Asos Index ; Directory of Research Journals Indexıng (DRJI) ; EBSCO (Political Science Complete) ; EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS) ; EuroPub ; The Philosopher's Index ; ResearchBib (Academic Research Index).


    Call For Sixth Issue

    For the sixth issue of the journal, you can submit your manuscripts until September 1, 2023, via the article submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri