Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Writers   |  Writing Rules   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Summary


Direnişin Statüsü Problemi Bağlamında Foucault-Deleuze Kopuşunu Yeniden Okumak

Bu çalışma, Michel Foucault’nun 1977 yılındaki krizini ve bu kriz sonrası dönemdeki düşünsel sürecini Gilles Deleuze’le yaşadığı kopuş üzerinden yeniden okumayı planlıyor. Siyaset felsefesi için devrim niteliğinde bir iktidar analitiği keşfeden Foucault, pek çok sorunun yeniden formüle edilmesini sağlayan bir düşünsel çığır açmıştır. Ne var ki iktidarın olumlu ve üretken kipliklerine odaklanarak siyaset felsefesine musallat olan bir hukuki-söylemsel iktidar modelini ilga etmeye çalışan uğraşı, direnişe dair sonuçları bakımından büyük bir açmaza sebep olmuştur. Çünkü stratejik ilişkiler bütünü olarak iktidarın mikrofiziğine odaklanan çalışmaları, iktidarın topluma içkin bir tasvirine ne denli yaklaşmışsa direnişi iktidarın bağıntısı dışında daha etkin bir bağlamda formüle edebileceği tüm olası teorik çıkışlardan o kadar uzaklaşmış görünür. Bu sorunu gören Deleuze, Foucault’ya bu yeni analitiğin direnişin statüsüne dair büyük bir problem taşıdığı yönünde bir eleştiride bulunmuştur. Deleuze, tüm toplumsal alanı iktidarın stratejikleştiği bir alana indirgemeye meyleden Foucaultcu analitiğin açmazlarına yakalanmayan devrimci bir siyaset felsefesinin Félix Guattari’yle birlikte geliştirdiği düzenleme kavramıyla olanaklılık kazandığını iddia eder. İki filozof arasındaki kopuşun, Foucault’nun analize başlarken daima kurulmuş olan formasyonları veri olarak almasına karşı Deleuze’ün kurucu olanı veri almasına bağlı olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Makalenin nihai amacı, Foucault’nun kopuş sonrası düşüncesinin, Deleuze’ün eleştirileri doğrultusunda direnişe kurucu bir bağlam kazandırmaya yönelik ne gibi yeni analitik unsurlara yöneldiğini ortaya çıkarmaktır.Keywords

Deleuze, Direniş, Foucault, İktidar, Kaçış Çizgileri.


References

Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    Asos Index ; Directory of Research Journals Indexıng (DRJI) ; EBSCO (Political Science Complete) ; EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS) ; EuroPub ; The Philosopher's Index ; ResearchBib (Academic Research Index).


    Call For Sixth Issue

    For the sixth issue of the journal, you can submit your manuscripts until September 1, 2023, via the article submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri