Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Authors   |  Writing Rules   |  Copyright Agreement Form   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Summary


How Might the Gear of Hegel’ State of Wagon Turn with the Hand of Habermas in Modernity?

Bu yazıda, Hegel’in devlet teorisinin çağdaş zaman problemleri olan etik ve materyal yozlaşmaya yanıt verip veremediği incelenmiştir. Bir devletteki etik ve materyal yozlaşmanın giderilmesi için memurluklardaki iş birliklerinin iletişimsel pratikler içermesi gerektiğini ortaya koymak, yazının temel amacıdır. Yazının ilk bölümünde, Hegel’in devlet teorisini etkilemiş olabilecek filozofların düşünceleri tarihsel bir perspektiften anlatılmaya çalışılmıştır. Akabinde ise, bulunduğu zamanın koşulları göz önüne alınarak, Hegel’in devlet teorisinin ve metaforik olarak onun devletini taşıyan vagondaki çarkların neler olduğu sorgulanmıştır. Yazının üçüncü bölümünde, Hegel’in baskın çarkı olan anayasasının, bugünün koşullarına cevap veremediği keşfedilmiş ve bu bağlamda diğer çarkı olan pratiksel anayasaya geçilerek, klasik politik ekonomi öğretileri ile Hegel’in iş birlikleri arasındaki ilişkinin ne olabileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünden önceki son bölümde ise, Hegel’in devlet teorisindeki ideal olan Sittlichkeit’a yakınlaşmak amacıyla, Habermasian iletişimsel pratikler kullanılarak, memurluklardaki iş birliklerinin günümüzün bahsedilen problemlerine cevap vermek anlamında nasıl verimli bir kaynak olabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords

G. W. F. Hegel, Jürgen Habermas, Devlet Vagonu, Memurluklar, İletişimsel Pratikler.


References

Avineri, S. (1972). Hegel's Theory of the Modern State. Cambridge: Cambridge University Press.

Cassirer, E. (1946). The Myth of the State. New Haven: Yale University Press.

Gökberk, M. (2012). Hegel'in Devlet Felsefesi. Felsefe Arkivi, 1(2-3), pp. 99-129.

Habermas, J. (1985). The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society. (T. McCarthy, Trans.) Boston, Massachusetts: Beacon Press.

Habermas, J. (1987). The Philosophical Discourse of Modernity. (F. Lawrence, Trans.) Cambridge: Polity Press.

Hardimon, M. O. (1994). Hegel's Social Philosophy: The Project of Reconciliation . Cambridge : Cambridge University Press.

Hegel, G. W. (1975). Hegel's Logic: Being Part One of The Encyclopaedia of the Philosophical Sciences (1830). (W. Wallace, Trans.) Oxford: Clarendon Press.

Hegel, G. W. (1991). Elements of the Philosophy of Right. (A. W. Wood, Ed., & H.B.Nisbet, Trans.) Cambridge: Cambridge University Press.

Herzog, L. (2016). Inventing the Market: Smith, Hegel, and Political Theory. Oxford: Oxford University Press.

Huard, R. L. (2006). Plato's Political Philosophy: The Cave. New York: Algora Publishing.

Klikauer, T. (2016). Hegel’s Moral Corporation. London: Palgrave Macmillan.

Knowles, D. (2002). Routledge Philosophy GuideBook to Hegel and the Philosophy of Right. London: Routledge.

Krüger, H.-P. (1991). Communicative Action or the Mode of Communication for Society as a Whole. In A. Honneth, & H. Joas , Communicative Action: Essays on Jürgen Habermas's The Theory of Communicative Action (J. Gaines, & D. Jones, Trans., pp. 140-64). Cambridge: The MIT Press.

Plato, J. M. (1977). Theaetetus. Oxford: Clarendon Press.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press.

Popper, K. R. (1952). The Rise of Oracular Philosophy. In K. R. Popper, The Open Society and Its Enemies Vol 2 the High Tide of Prophecy: Hegel , Marx, and the Aftermath (Vol. 2). London: Routledge Kegan Paul.

Ritter, J. (1984). Hegel and the French Revolution (1956). In J. Ritter, Hegel and the French Revolution: Essays on the Philosophy of Right (pp. 35-83). Cambridge: The M IT Press.

Ritter, J. (1984). Morality and Ethical Life. In J. Ritter, Hegel and the French Revolution: Essays on The Philosophy of Right (Studies in Contemporary German Social Thought) (pp. 151-82). Cambridge: MIT Press.

Rose, D. E. (2007). Hegel's 'Philosophy of Right': A Reader's Guide. London: Continuum.

Siep, L. (2004). Constitution, Fundamental Rights, and Social Welfare in Hegel's Philosophy of Right. In R. B. Pippin, & O. Höffe, Hegel on Ethics and Politics (N. Walker, Trans., pp. 268-90). Cambridge: Cambridge University Press.

Siep, L. (2017). How Modern is the Hegelian State? In D. James, Hegel's Elements of the Philosophy of Right: A Critical Guide (pp. 197-218). Cambridge: Cambridge University Press.

Sticker, M. (2018). Evil as a Distortion of Communication: On Hegel’s account of Evil as Subjectivism. De Ethica, 5(1), pp. 3-20.


Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    Asos Index ; Directory of Research Journals Indexıng (DRJI) ; EBSCO (Political Science Complete) ; EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS) ; EuroPub ; The Philosopher's Index ; ResearchBib (Academic Research Index).


    Call For Sixth Issue

    For the sixth issue of the journal, you can submit your manuscripts until September 1, 2023, via the manuscript submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri