Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Writers   |  Writing Rules   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Beşinci Sayı İçin Çağrı


Şeyleri sınıflandırarak birbirinden ayıran modern çağda düşünce de kendine düşen payı alır ve disiplinlere bölünür. Felsefeden tarihe, biyolojiden matematiğe düşüncenin kompartımanlara bölünmesine bu kompartımanlar, yani disiplinler arasındaki ilişkiyi görmeyen bir bakış açısı eşlik eder. Oysa düşünceyi zenginleştiren unsurlardan biri şeyler arası farkları görebilmek ise bir diğeri de şeylerin birbirleriyle olan bağlantısını keşfedebilmektir. Tam da bu nedenle günümüz dünyasında artık geçerli olan, disiplinler arası katı ayrımlar koymak yerine disiplinler arası çalışmalar dolayımıyla düşüncenin olanaklarını ve sınırlarını genişletmektir. Çağdaş dünyada beliren siyaset felsefesi şeklindeki çalışma alanı da modern dönemde birbirinden ayrı disiplinler olarak görünür olan siyaset (bilimi), felsefe ve tarih arasındaki yakın bağlantının bilincini yansıtan bir adlandırma olarak akla gelen örneklerden biridir. 

Siyaset felsefesiyle ilgili disiplinler arası çalışmaları yayınlayarak düşüncenin sınırlarının genişlemesine katkıda bulunmak üzere yayın hayatına başlayan Arete Politik Felsefe Dergisi, beşinci sayısı için yazılarınızı bekliyor. Öncelikli odağı siyaset felsefesine ilişkin meseleler olan dergi için çalışmalarınızı aşağıdaki başlıklarla sınırlı kalmaksızın 1 Mart 2023'e kadar derginin ana sayfasındaki makale gönder sekmesinden gönderebilirsiniz. 

İlişkili konu önerileri:

Güç ve İktidar                                                                 Siyaset, Savaş ve Şiddet

Devlet nosyonu                                                              • Siyaset ve Yönetim

Siyaset ve Yurttaşlık                                                       • Mülkiyet ve Özgürlük

Klasik siyasal tartışmalar                                               • Modern siyasal tartışmalar

Çağdaş siyasal tartışmalar                                             • Siyaset ve Psikoloji

Gündelik yaşam ve Siyaset                                             İdeoloji ve Siyaset

Toplumsal hareketler ve Siyaset                                    • Direniş ve Siyaset

Siyasal sorunlar ve Mücadele pratikleri                         • Film Felsefesi

Toplumsal cinsiyet ve Siyaset                                         Edebiyat ve Siyaset

 

info@aretejournal.org

https://independent.academia.edu/aretejournal  -  https://www.facebook.com/journalarete 

https://twitter.com/aretejournal -  https://instagram.com/aretejournal/


Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    Asos Index ; Directory of Research Journals Indexıng (DRJI) ; EBSCO (Political Science Complete) ; EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS) ; EuroPub ; The Philosopher's Index ; ResearchBib (Academic Research Index).


    Call For Fifth Issue

    For the fourth issue of the journal, you can submit your manuscripts until March 1, 2023, via the article submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri